Aflevering 2 – Corona

Corona: loondoorbetaling, thuiswerken, vaccineren en festivals

Corona roept ook juridisch veel (nieuwe) vragen op: van loondoorbetaling bij quarantaine, het recht op thuiswerken in je pyjamabroek, het meenemen van ongebruikte vakantiedagen tot privileges bij vaccineren, zoals naar een festival of voetbalstadion gaan, al deze vragen worden beantwoord in deze aflevering.

Inbellers: Harriët Schelhaas (hoogleraar privaatrecht EUR) en Jaap van Slooten (hoogleraar arbeidsrecht UvA en advocaat bij Stibbe)


Vindplaatsen

Raar verhaal

– Rb. Amsterdam 4 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6046 

Loondoorbetaling

– Loon quarantaine: art. 7:628 BW 
– Loon ziekte: art. 7:629 BW 

Thuiswerken

– Thuiswerken: art. 5.4 jo. 1.47 lid 2 Arbeidsomstandighedenbesluit 
– Recht op thuiswerken: art. 2 Wfw 
– Wetsvoorstel ‘Werken waar je wil’ 

Vakantiedagen

– Recht op 20 vakantiedagen: art. 7:634 BW
– Vervallen wettelijke vakantiedagen: art. 7:640a BW en HvJ EU 6 november 2018, C-684/16, ECLI:EU:C:2018:874 (Max Planck/Shimizu)
– Vervallen bovenwettelijke (contractuele) vakantiedagen: art. 7:642 BW
– Instemmen met vakantie: art. 7:638 BW 

Ontslag vanwege weigeren vaccinatie

– Ontslag: art. 7:669 lid 1 jo. lid 3 BW 

Tip van de aflevering

– Eenzijdige wijziging is mogelijk via art. 7:613, 7:611, 6:258 en 6:248 BW
– HR 29 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1864
– Zie bijvoorbeeld de recente zaken GiEA 1 juli 2020, ECLI:NL:OGEAC:2020:161
en Rb. Amsterdam 21 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3536 

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 1:10 – Werknemer die corona onterecht gebruikt als excuus

Vanaf 2:25 – Loondoorbetaling bij quarantaine

Vanaf 5:32 – Recht op thuiswerken in je pyjamabroek

Vanaf 7:53 – Vakantiedagen en corona

Vanaf 11:54 – Harriët Schelhaas (hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam) over privileges bij vaccineren, zoals naar een festival of voetbalstadion gaan

Vanaf 15:15 – Jaap van Slooten (hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam en advocaat bij Stibbe) over het weigeren van vaccineren op straffe van ontslag

Vanaf 23:00 – Tip van de aflevering