Aflevering 3 – Ontslag

Ontslag: casanova op de werkvloer, de beëindigingsovereenkomst en reorganisatie

In deze onzekere en zware tijden is ontslag soms onvermijdelijk: van ontslag vanwege de verliefde dochter van de baas, het sluiten van een beëindigingsovereenkomst tot bedrijfseconomisch ontslag, in deze aflevering komen de op dit moment spelende vragen op het gebied van ontslag aan bod.

Inbellers: Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam) en Pascal Besselink (advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht bij DAS)


Vindplaatsen

Uitspraak Evert Verhulp

– HR 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 (Schrijver/Van Essen)

Beëindigingsovereenkomst

– Artikel 7:670b BW
– HR 14 januari 1983, ECLI:NL:PHR:1983:AG4523 (Hajziani/Van Woerden)

Ontslagsysteem

– Opzegging met instemming werknemer, tenzij: artikel 7:671 BW
– Opzegging (UWV): artikel 7:667 lid 6 jo. 7:671a BW
– Ontbinding (kantonrechter): artikel 7:667 lid 6 jo. 7:671b BW
– Opzegverboden: artikel 7:670 BW

Bedrijfseconomische redenen en reorganisatie

– Redenen voor ontslag: artikel 7:669 1 jo. lid 3 BW
– Herplaatsingsplicht: artikel 7:669 lid 1 BW
– Ontslagvolgorde (afspiegelingsbeginsel): artikel 11 Ontslagregeling

Transitievergoeding

– Transitievergoeding: artikel 7:673 BW
– Geen transitievergoeding bij faillissement werkgever: artikel 7:673c BW

Ontslag genomen door werknemer

– Opzegtermijn werknemer: artikel 7:672 lid 4 BW
– HR 12 september 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AC2628 (Westhoff/Spronsen)

Graag nog even aandacht voor

– Stichting Prometheus Legal Consultancy

Luistervraag

– Artikel 7:668 BW

Volgorde van deze aflevering

Vanaf 1:28 – Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam) over zijn favoriete verhaal op het gebied van ontslag

Vanaf 5:10 – De verschillende vormen van ontslag

Vanaf 6:00 – De beëindigingsovereenkomst

Vanaf 8:53 – Over het ontslagsysteem

Vanaf 11:02 – De vertrouwenspersoon

Vanaf 12:40 – Pascal Besselink (senior jurist arbeidsrecht en pensioenrecht bij DAS) over andere zaken en vragen op het gebied van ontslag door corona

Vanaf 15:45 – De transitievergoeding

Vanaf 17:10 – Werknemer die ontslag wil nemen

Vanaf 19:00 – Aandacht voor

Vanaf 19:55 – Tip van de aflevering

Vanaf 20:45 – Luistervraag